Nieuws

Hevige regenval - overstroming

De overvloedige regenval en overstromingen van de laatste weken zijn extreem. Diverse waterlopen zijn buiten hun oevers getreden en overspoelen de landerijen.
Bepaalde percelen zijn niet meer te betreden, heel wat teelten moeten nog geoogst worden (aardappelen, suikerbieten, korrelmais, verschillende groenten, …) of anderen moeten nog nateelten tegen een bepaalde datum dit najaar inzaaien.

Wanneer u schade zou geleden hebben door een uitzonderlijk weersverschijnsel, dan is het van groot belang om dit uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel te melden bij het Vlaams Rampenfonds.
Dit kan via bijgevoegde formulier ‘Melden van schade veroorzaakt door een schadelijk weersverschijnsel’ of via e-loket .
Het Vlaams Rampenfonds verzamelt de ontvangen schademeldingen om op basis van deze gegevens een onderzoek te starten om het uitzonderlijk weersverschijnsel als ramp te erkennen.

In het brede weersverzekeringsverhaal zijn 6 weersverschijnselen opgenomen, zijnde storm, droogte, vorst, hagel, regenval en ijs.
Het weersfenomeen overstroming is NIET opgenomen in de brede weersverzekering. Afhankelijk van de wetenschappelijke analyses die zullen uitgevoerd worden, zal het afwachten zijn wat al dan niet als ramp zal kunnen erkend worden.
Als u dit jaar geen brede weersverzekering heeft afgesloten, heeft u er alsnog alle belang bij een melding van de schade naar het Vlaams Rampenfonds te doen binnen de 60 dagen.
Stel dat het weersverschijnsel “regenval” in een bepaalde regio erkend wordt, dan zullen enkel de landbouwers met een brede weersverzekering een dossier kunnen indienen bij het Vlaams Rampenfonds.
Wanneer de gevallen regen per uur, per 24 uur en per m² niet voldoende zouden zijn, dan zal de hevige regenval niet als ramp kunnen erkend worden.
Automatisch wordt het weersfenomeen overstroming als 2de in de rij meegenomen in het onderzoek naar erkenning ramp.
Gezien overstroming overmacht is, kan elke landbouwer bij erkenning van ramp “overstroming”, in aanmerking komen om een aanvraag schade in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Het is ten stelligste aangeraden dat de melding van schade nog dit jaar wordt ingediend bij Vlaams Rampenfonds !

Zoals eerder aangeraden is het van groot belang om in de loop van de komende dagen voldoende bewijsmateriaal te verzamelen om de geleden schade te kunnen staven. Bijvoorbeeld het nemen van duidelijke foto’s met weergave datum en locatieherkenning (Timestamp Camera Free-app / LV Agrilens app, …).
Neem ook contact op met de gemeentes waar uw percelen gelegen zijn om de schade te laten vastleggen door de schattingscommissie of laat een onafhankelijk expert vaststellingen doen van de schade.
Deze bewijsstukken kunnen cruciaal zijn bij erkenning ramp, in kader van bezwaarbehandeling mestwetgeving, fiscus,  …

Wanneer we voor uw bedrijf melding van schade moeten doen naar het Vlaams Rampenfonds, neem contact op met uw adviseur voor 5 december 2023.

  • Hof ter Weze 7
  • 8800 Roeselare
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar