Nieuws

KUNSTMESTREGISTER 2021

Vanaf 15 april 2021 bent u verplicht het digitaal kunstmestregister op het Mestbankloket bij te houden, als u kunstmest verhandelt of gebruikt.
Het digitaal kunstmestregister is opgesplitst in een:
    Verhandelingsregister: om de aankopen en verhandelingen te registreren, zijnde ontvangst, overdracht of gebruik op eigen grond buiten Vlaanderen.
    Gebruiksregister: om de gestrooide kunstmest op perceelniveau te gaan registreren.

BASISREGEL
U dient uw verhandeling en uw gebruik van kunstmest uiterlijk de 7de dag na de feiten te registreren op het mestbankloket in de betreffende registers (verhandelingsregister / gebruiksregister).
Wanneer uw bedrijf beschikt over een vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen, heeft u tijd tot het einde van de maand die volgt op de maand van de feiten om uw verhandeling en/of gebruik te registreren.
Bovendien mag u dan de hoeveelheid kunstmest die u heeft gebruikt, sommeren per meststof, per perceel en per maand (in plaats van per dag). Uw verhandelingen moet u wel per verhandeling registreren.

OVERGANGSREGEL 2021 !!!

  • U moet uw verhandelingen ten laatste de 30ste dag na de feiten registreren op het mestbankloket in het verhandelingsregister.
  • Om uw gebruik op het mestbankloket te registreren heeft u tot 30 dagen na de feiten de tijd, op voorwaarde dat :      

             ° U binnen de 7 dagen de feiten heeft genoteerd in een papieren register of in een eigen                           digitaal systeem;
             ° Uw bedrijf de volgende teelten niet op volle grond teelt : sierteelt, boomkweek, aardbeien en                   groenten van groep I en II.

INHAALBEWEGING
De gegevens van 1 jan 2021 tot en met 15 april 2021, moet u ten laatste op 15 mei 2021 in het kunstmestregister op het mestbankloket registreren.
Voor de gebruikte kunstmest na 15 april 2021 geldt bovenstaande BASISREGEL of OVERGANGSREGELING !

OPGELET !!!  
Het niet of onvolledig invullen van dit kunstmestregister kan aanleiding geven tot een administratieve geldboete.

Het is belangrijk dat u goed weet wat het kunstmestregister inhoudt. Op de VLM website staan verschillende instructiefilmpjes hoe het kunstmestregister dient ingevuld te worden en ook een lijst met veel gestelde vragen.

Indien u nog vragen heeft of u wenst begeleiding bij het invullen van uw kunstmestregister, neem dan zeker contact met ons op. 

  • Vierschaar 4
  • 8531 Bavikhove
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar