Nieuws

NIEUWE BBT'S VOOR INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

Op 21 februari 2017 werden de BBT-conclusies voor de intensieve veehouderij goedgekeurd. Bedrijven met meer dan 40 000 stuks pluimvee, meer dan 2000 mestvarkens (> 30 kg) of meer dan 750 zeugen worden beschouwd als intensieve pluimvee- of varkenshouderijen en moeten binnen de vier jaar (dus tegen 21 februari 2021) vodoen aan deze BBT-conclusies. 

De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP) van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid zal een evaluatie uitvoeren van de milieuvoorwaarden van de lopende vergunningen van de betrokken bedrijven in het kader van de publicatie van deze BBT-conclusies. De evaluaties zullen zoveel mogelijk administratief afgehandeld worden. Indien uw bedrijf een intensieve pluimvee- of varkenshouderij betreft dan zal u een evaluatieverslag ontvangen met het resultaat van deze screening. 

Omdat deze gewijzigde BBT-conclusies toch een grote impact kunnen hebben op uw bedrijfsvoering organiseert de afdeling GOP voor de betrokken landbouwers twee infomomenten waar zal worden toegelicht wat deze BBT-conclusies en de omzetting ervan in Vlaamse wetgeving precies inhouden. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de problematiek rond ammoniakemissies. Daarnaast zal ook meer uitleg gegeven worden over de geplande evaluaties.

Deze informatievergaderingen gaan door op 20 november 2017 (Gent) en op 30 november 2017 (Geel). Inschrijven en meer info over deze informatievergaderingen vindt u hier.  

Heeft u vragen omtrent de toepassing van deze BBT-conclusies op uw eigen bedrijf, neem gerust contact met ons op. 

  • Vierschaar 4
  • 8531 Bavikhove
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar