Nieuws

OPPOMPVERBOD OOST- EN WEST-VLAANDEREN

OPPOMPVERBOD OOST- EN WEST-VLAANDEREN

Net als vorig jaar is het al maanden kurkdroog in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en wordt het watertekort stilaan zeer nijpend. Daarom werd zowel in de provincie Oost- als West-Vlaanderen beslist tot een algemeen captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen voor alle toepassingen. De maatregel geldt voor onbepaalde duur. 

Minister Schauvliege heeft de procedure opgestart om na te gaan als de droogte erkend kan worden als een landbouwramp. 

NIEUWE BBT'S VOOR INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

Op 21 februari 2017 werden de BBT-conclusies voor de intensieve veehouderij goedgekeurd. De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP) van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid zal een evaluatie uitvoeren van de milieuvoorwaarden van de lopende vergunningen van de betrokken bedrijven in het kader van de publicatie van deze BBT-conclusies.

Omdat deze gewijzigde BBT-conclusies toch een grote impact kunnen hebben op uw bedrijfsvoering organiseert de afdeling GOP voor de betrokken landbouwers twee infomomenten waar zal worden toegelicht wat deze BBT-conclusies en de omzetting ervan in Vlaamse wetgeving precies inhouden. 

SCHADE DOOR LANGDURIGE DROOGTE?

Gezien de langdurige periode van droogte is er een risico op schade aan bepaalde teelten. Voor teelten die op korte termijn geoogst zullen worden is het daarom van groot belang dat de opgelopen schade aangetoond kan worden. Lees meer...

 

RAMPENSCHADEDOSSIERS 7,8 en 9 JUNI 2014

Naar aanleiding van de publicatie van het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad op 7 september 2016, worden volgende gemeenten toegevoegd aan het KB van 7/05/2015 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 7, 8 en 9 juni 2014, als algemene ramp wordt beschouwd.
Voor de Provincie West-Vlaanderen: Kortemark, Lichtervelde, Vleteren en Wingene.
Voor de Provincie Oost-Vlaanderen: Knesselare. Lees meer...

WATEROVERLAST 30 MEI 2016

WATEROVERLAST 30 MEI 2016

Op verschillende plaatsen in ons land waren op 30 mei 2016 hevige regenbuien, dat bracht heel veel wateroverlast met zich mee. Verschillende gemeenten kondigden het gemeentelijk rampenplan af.
Het is dus niet onwaarschijnlijk dat dit regenweer misschien later zal erkend worden als ramp. 
Lees meer...

VRIJSTELLING KILOMETERHEFFING

Op 1 april 2016 gaat de kilometerheffing voor vrachtwagens van start in ons land en verdwijnt het eurovignet. Voor landbouwvoertuigen bestaat de mogelijkheid  om een vrijstelling aan te vragen en dit dient te gebeuren vóór 1 april 2016. 

VOORJAARSAANGIFTES

Vergeet niet tijdig uw voorjaarsaangiftes in te dienen! Als bedrijf moeten in het voorjaar aan bepaalde aangifteverplichtingen worden voldaan. Dit kunnen onder andere volgende aangiftes zijn:

  • VMM aangifte (indienen vóór 15 maart 2016)
  • Integraal MilieuJaarverslag (indienen uiterlijk op 15 maart 2016)

U kan hier met ons contact opnemen om u bij te staan bij het invullen van bovenstaande aangiftes. 

MESTBANK- EN VMM AANGIFTE

Vergeet niet de mestbank- en VMM aangifte tijdig in te dienen met betrekking tot het productiejaar 2015!

Deze moeten vóór 16 maart 2016 ingediend worden bij de betreffende overheidsdiensten.
De VMM aangifte moet vanaf dit jaar ook digitaal ingediend worden en hiervoor werd u op 18 januari 2016 een toegangscode toegestuurd. 

U kan hier met ons contact opnemen om u bij te staan bij het invullen van de aangiftes.

  • Vierschaar 4
  • 8531 Bavikhove
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar