Adviron

Vele kleine en middelgrote ondernemingen zijn onderworpen aan een milieuvergunningsplicht en moeten voldoen aan diverse milieuvoorwaarden.
De milieuwetgeving is een jonge, dynamische en complexe wetgeving die zijn invloed heeft op de bedrijfsvoering inzake beperking van emissies en hinder in het algemeen, afvalstoffenbeleid, … .

Door de toenemende vraag naar advies vanuit de KMO sector en industriële bedrijven werd beslist het duidelijk te maken bij het bredere publiek dat wij niet alleen werkzaam zijn voor landbouwers. Vandaar werd in 2022 Adviron in het leven geroepen als onderdeel van Creafarm om de industriële bedrijven te begeleiden en te adviseren. Adviron zal zich toeleggen op de advisering en begeleiding van ambachtelijke en industriële bedrijven bij milieuaanvragen en -administratie.

Adviron helpt u graag bij het nakijken van de milieuverplichtingen waaraan uw bedrijf moet voldoen conform Vlarem, Vlarema, Vlarebo, …  en streeft ernaar een voor u rendabele oplossing te vinden om te voldoen aan de vigerende milieuwetgeving.  

Adviron biedt u volgende diensten aan:

  • opstelling en opvolging van omgevingsvergunningsaanvragen
  • externe milieucoördinatie
  • milieuadministratie
  • algemeen milieuadvies
  • ...

Adviron
056 72 28 13
info@adviron.be
w
ww.adviron.be

  • Hof ter Weze 7
  • 8800 Roeselare
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar