Nieuws

ONTTREKKINGEN UIT ONBEVAARBARE WATERLOPEN

Sinds 1 januari 2022 moet het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen geregistreerd worden via het e-loket Wateronttrekking (https://www.wateronttrekking.be/Wateronttrekking). De melding moet minimaal 48 uur voor de onttrekking aangevraagd worden. Eens de aanvraag is goedgekeurd door de waterbeheerder wordt er een onttrekkingsticket opgestuurd. Dit ticket is maximaal 1 maand geldig. Het onttrokken debiet moet verplicht gemeten en geregistreerd worden en dient geregistreerd te worden binnen de 15 dagen na het einde van de onttrekkingsperiode.

Een aantal handelingen zijn vrijgesteld op voorwaarde dat het onttrokken debiet minder dan 500 m³/jaar bedraagt: weidepompen voor drinkwater dieren, het vullen van spuittoestellen, water-of aalton van maximaal 10 m³ vullen, zonnepomp voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen.

Voor het permanent onttrekken van water met een vaste constructie moet er een machtiging aangevraagd worden. Dit dient ook te gebeuren via het e-loket Wateronttrekking.

Via het e-loket Wateronttrekking moet de melding of machtiging aangevraagd worden. Op de kaart kan men aanduiden uit welke waterloop men water wenst te onttrekken. Vervolgens wordt er o.a. de hoeveelheid water, informatie over de pomp en de debietmeter of de waterton, en de toepassing waarvoor het water zal gebruikt worden gevraagd.

De gouverneur heeft de bevoegdheid om in periodes van droogte en waterschaarste onttrekkingsverboden in te stellen en mag ook preventief onttrekkingsverboden en -beperkingen instellen voor kwetsbare waterlopen. Klik hier naar de genomen droogtemaatregelen voor de verschillende provincies.

Een captatievergunning is nog steeds vereist voor het onttrekken van water uit bevaarbare waterlopen. Wanneer de hoeveelheid water die men jaarlijks wil onttrekken kleiner is dan 500 m³/jaar, volstaat een jaarlijkse melding aan de bevoegde waterwegbeheerder via het e-loket van de Vlaamse Waterweg nv. Het oppompen van meer dan 500 m³ uit kanalen, bevaarbare waterlopen en havendokken is vergunningsplichtig en moet aangevraagd worden bij de waterwegbeheerder.

Bij verdere vragen mag u ons steeds contacteren.

Update:
Door het droge weer en de lage waterstand in de waterlopen kondigde gouverneur Carl Decaluwé een tijdelijke uitbreiding van het onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af. Deze uitbreiding is van toepassing vanaf 17/05 in de stroomgebieden van de Blankaart, de Heulebeek, de Rivierbeek, de Kerkebeek, de Kemmelbeek (gedeeltelijk), de Martjesvaart (gedeeltelijk), de Handzamevaart (gedeeltelijk).

Vanaf 13 juli werd het onttrekkingsverbod uitgebreid voor betreft het volledig ijzerbekken, stroomgebied van de Kerkebeek en de Rivierbeek in het Bekken van de Brugse Polders en het stroomgebied van de Heulebeek in het Leiebekken.

Update 18/07: Na het droogteoverleg op 18 juli werd het oppompverbod nog verder opgetrokken over volledig West-Vlaanderen.

Update 11/10: Het is sinds 11 oktober opnieuw toegestaan om water te capteren uit de onbevaarbare waterlopen in de provincie West-Vlaanderen, met uitzondering voor de waterlopen onder permanent captatieverbod.

  • Vierschaar 4
  • 8531 Bavikhove
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar