Nieuws

VOORJAARSAANGIFTES

Vergeet niet tijdig uw voorjaarsaangiftes in te dienen! Als bedrijf moeten in het voorjaar aan bepaalde aangifteverplichtingen worden voldaan. Dit kunnen onder andere volgende aangiftes zijn:

  • VMM aangifte (indienen vóór 15 maart 2016)
  • Integraal MilieuJaarverslag (indienen uiterlijk op 15 maart 2016)

U kan hier met ons contact opnemen om u bij te staan bij het invullen van bovenstaande aangiftes. 

OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN: WIJZIGING VLAREMRUBRIEKENLIJST VANAF 1 JUNI 2015

OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN: WIJZIGING VLAREMRUBRIEKENLIJST VANAF 1 JUNI 2015

Vanaf 1 juni 2015 ziet de rubriek 17 van de Vlarem-indelingslijst er anders uit. De Vlarem-trein 2013 (BS 24 september 2014) zette de CLP-verordening in Vlarem om. De bepalingen over gevaarlijke stoffen worden nu op 1 juni 2015 van kracht.

U bent niet verplicht een aanvraag of mededeling in te dienen bij een wijziging van uw vergunde subrubrieken uit rubriek 17 vanaf 1 juni 2015, maar  tegen ten laatste 1 december 2015 moet u in een document noteren welke rubrieken volgens de nieuwe indeling voor u van toepassing zijn.
 

  • Hof ter Weze 7
  • 8800 Roeselare
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar