Nieuws

PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF

Het vergunningenbeleid wordt sinds kort aanzienlijk beïnvloed door de vaststelling van de Europese natuurdoelen (of instandhoudingsdoelstellingen (IHD)) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het komt er op neer dat activiteiten die een belangrijke negatieve impact kunnen hebben op het behalen van de Europese natuurdoelen geen hervergunning meer kunnen krijgen, tenzij er maatregelen genomen worden om de stikstofneerslag op de natuur in speciale beschermingszones (Natura 2000-gebieden) te verminderen.

Recent werden brieven verstuurd door het Agentschap voor Natuur en Bos waarbij elke landbouwer geïnformeerd werd over de bijdrage van hun exploitatie aan de kritische depositiewaarde van het habitatgebied. Elke exploitatie werd hierbij in een bepaalde categorie ingedeeld met een kleurcode (groen – oranje – rood). Deze informatie geeft een indicatie van de mogelijkheden voor uw exploitatie inzake hervergunning of uitbreiding. 

Indien u meer informatie wenst over uw specifieke bedrijfssituatie en de mogelijkheden in het kader van de PAS en IHD, neem dan gerust contact met ons op door hier te klikken.

  • Vierschaar 4
  • 8531 Bavikhove
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar