Nieuws

GROENBEDEKKERS ONDER EAG

“Tot voor kort werd gesteld dat een groenbedekker die aangemeld is als ecologisch aandachtsgebied niet geoogst, gemaaid of begraasd kan worden. Deze beperking was zowel vanuit landbouw- als milieustandpunt niet geheel logisch. De minister is dan ook tevreden dat de Europese Commissie haar bevestigde dat ingezaaide groenbedekkers gemaaid mogen worden na afloop van de behoudperiode (meestal 15 februari). Dit maakt qua ruwvoedervoorziening een wezenlijk verschil uit voor rundveehouders die de groenbedekker in het voorjaar willen oogsten, zoals ze in het verleden altijd deden met raaigras na maïs. Landbouwers die op basis van deze nieuwe informatie bijkomende percelen met groenbedekkers of nateelten willen registreren, kunnen dit tot uiterlijk 1 juni doen door hun verzamelaanvraag te wijzigen. De overige voorwaarden wijzigen niet, zoals de uiterste inzaaidata en het feit dat een groenbedekker moet bestaan uit een mengsel van minstens twee gewassen of uit gras dat ingezaaid werd onder het hoofdgewas.” (Bron: VILT)

  • Vierschaar 4
  • 8531 Bavikhove
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar