Nieuws

Versoepeling vanggewasverplichting

De uiterste inzaaidatum van vanggewassen wordt met 2 weken uitgesteld van 15 september tot 30 september. Inzaaien is op dit moment immers niet evident door de droogte.
Daarom staat Minister Demir uitzonderlijk een afwijking op de vanggewasregeling toe.
Om de waterkwaliteit maximaal te verbeteren, is in de huidige omstandigheden een latere inzaai van de vanggewassen te verantwoorden.

De afwijking “15 september wordt 30 september” geldt voor volgende bepalingen uit het Mestdecreet:
• Uitrijregeling: Type 2 en type 3 meststoffen mochten opgebracht worden na de oogst van de hoofdteelt en uiterlijk tot 31 augustus op voorwaarde dat er uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid wordt.
• Basismaatregel vanggewassen: op percelen in gebiedstype 1, 2 en 3 moet een nateelt ingezaaid worden of moet er uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid worden als de hoofdteelt uiterlijk 31 augustus geoogst is.
• Doelareaal: op percelen in gebiedstype 2 en 3 is een extra verplichting voorzien voor het inzaaien van vanggewassen. Op die percelen moet een doelareaal gerealiseerd worden.
Om mee te tellen voor het doelareaal moeten de vanggewassen uiterlijk 15 september ingezaaid zijn. Uitzondering hierop is dat na de oogst van aardappelen en maïs de inzaaidatum 15 oktober is (en voorlopig ook blijft).
• Derogatie: op derogatiepercelen wintertarwe en triticale moet uiterlijk 15 september een niet-vlinderbloemig vanggewas ingezaaid worden.

Om het doelareaal op percelen in gebiedstype 2 en 3 te realiseren, kunnen landbouwers bovendien nog kiezen voor de equivalente maatregel ‘Afvoer oogstresten’ en de equivalente maatregel ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’.
Er wordt uitzonderlijk toegestaan dat landbouwers nog tot 31 oktober de aangehaalde equivalente maatregelen kunnen aanvragen via het Mestbankloket. Het is aan te raden de voorwaarden van de equivalente maatregelen goed na te kijken. Deze kunnen bij ons opgevraagd worden.

Indien u hierover nog vragen zou hebben, mag u ons steeds contacteren.

  • Hof ter Weze 7
  • 8800 Roeselare
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar