Nieuws

Inzaai groenbedekkers

Om te voldoen aan ecologisch aandachtsgebied (EAG), wordt er in de verzamelaanvraag groenbedekking aangegeven. Eén van de voorwaarden waaraan er moet voldaan worden, is de tijdige inzaai van dit mengsel van groenbedekkers.

De data van inzaaien en aanhoudperiode verschillen naargelang de landbouwstreek waarin het betrokken perceel gelegen is:
Polders en Duinen: inzaaien vóór 20 augustus en minstens aanhouden tot en met 15 oktober;
Leemstreek: inzaaien vóór 1 oktober en minstens aanhouden tot en met 30 november;
Zandleem en andere streken: inzaaien vóór 1 november en minstens aanhouden tot en met 31 januari 2023.

Mocht een perceel omwille van uitzonderlijke klimatologische omstandigheden niet kunnen bewerkt worden om de groenbedekker in te zaaien vóór 20 augustus in Polders en Duinen, moet er contact opgenomen worden met Departement Landbouw en Visserij dat de inzaai niet tijdig kan gebeuren en zal plaatsvinden van zodra mogelijk na 19 augustus. Een uitstel voor de uiterste inzaaidata voor de andere landbouwstreken is er (nog) niet. 

Ook de uiterste data voor het aanpassen van de verzamelaanvraag en verschillen dus per landbouwstreek:
Polders en Duinen: 19 augustus;
Leemstreek: 30 september;
Zandleem- en andere streken: 31 oktober.

Bij verdere vragen mag u ons steeds contacteren.

  • Vierschaar 4
  • 8531 Bavikhove
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar