Nieuws

Vrijwillige stopzettingsregeling varkenshouderij

De Vlaamse regering keurde de technische details goed voor de vrijwillige (gedeeltelijke) stopzettingsregeling voor de varkenshouderij. Alle exploitanten met een exploitatie waarop varkens worden gehouden die een impactscore hebben hoger dan 0.5% komen in aanmerking. De exploitatie van het bedrijf mag nog niet stopgezet zijn op het moment van de aanvraag.

De regeling wordt nu voorgelegd aan de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en aan de Raad van State. Tegelijk wordt het aangemeld bij de Europese Commissie. Na de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering na de zomer wordt deze eerste oproep gedurende 1 maand opengesteld. De bedoeling is dat dit in het vroege najaar zal gebeuren.

Er wordt voor vleesvarkens een vergoeding voorzien van 154 euro per ingevulde dierplaats. Voor zeugen (inclusief biggen tot 7 kg) bedraagt die 855 euro, voor biggen met een gewicht van 7 tot 20 kg is er een vergoeding van 45 euro voorzien. De uitbetaling wordt gebaseerd op het aantal varkens aangegeven in de mestbankaangifte van productiejaar 2021. De sloopvergoeding voor een stal bedraagt 40 euro/m². Voor de aangrenzende erfverharding is 8 euro/m² voorzien.

De opkoopregeling voor de varkensbedrijven gebeurt binnen het voorziene budget. Hoe hoger de impactscore, hoe hoger de rankschikking. Daarnaast speelt ook het gebruik van de sloopvergoeding een rol bij de rangschikking. Bedrijven die er gebruik van maken, krijgen een hogere rangschikking.

Bij verdere vragen mag u ons steeds contacteren.
Meer details zijn hier terug te vinden.

  • Vierschaar 4
  • 8531 Bavikhove
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar