Nieuws

VRIJSTELLING KILOMETERHEFFING

Op 1 april 2016 gaat de kilometerheffing voor vrachtwagens van start in ons land en verdwijnt het eurovignet. De kilometerheffing is een bedrag dat per kilometer verschuldigd is, meer bepaald een variabel bedrag naargelang de euro-emissieklasse en de maximaal toegelaten massa. Zo weerspiegelt de kilometervergoeding het gebruik en slijtage van het wegennet en de impact op milieu.

Terwijl het eurovignet van toepassing was op transport vanaf 12 ton, is de kilometerheffing verschuldigd op alle voertuigen met een maximaal toegelaten massa groter dan 3,5 ton. Het is echter wel zo dat er voor landbouwvoertuigen de mogelijkheid bestaat om een vrijstelling aan te vragen vóór 1 april 2016. Hierbij gaat het over tractoren die uitsluitend voor land- en tuinbouw gebruikt worden. Tractoren die gebruikt worden voor grondverzet, zelfs al doen ze daarnaast ook landbouwwerken, genieten niet van de vrijstelling. Tuinaanleg valt evenmin onder ‘gebruik voor land- en tuinbouw’. Ook vrachtwagens die uitsluitend gebruikt worden om groenten en fruit naar de veiling te brengen, vallen niet onder de vrijstelling.

Wenst u meer informatie hieromtrent of bijstand bij het aanvragen van een vrijstelling, neem dan gerust hier contact met ons op.  

  • Hof ter Weze 7
  • 8800 Roeselare
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar