Nieuws

BIOLOGISCHE VARKENSKWEKERIJ BIOVAR.BE

Deze week werd de biologische varkenskwekerij van BioVar.be officieel ingehuldigd. De eerste biggen werden 5 januari 2019 geboren op de biologische varkenshouderij te Ruiselede. Dit betekent de start van een samenwerkingsovereenkomst tussen BioVar.be, Delavi en Colruyt Group om een 100% biologische varkensvleesketen op te zetten. Creafarm heeft bij dit project advies gegeven in het kader van de precaire ligging van de bestaande varkenshouderij ten opzichte van een Natura 2000 gebied. Dit bedrijf heeft een impactscore van meer dan 5% en minder dan 50% (cf. ‘code oranje’ ikv PAS). Door deze ligging werden de mogelijkheden van reconversie bekeken en kwam de overschakeling naar een biologische varkenshouderij naar voren. Het aantal biovarkens op één locatie ligt een stuk lager in vergelijking met de conventionele varkenshouderij waardoor dit de ideale locatie was. Creafarm heeft voor dit project dan ook de vergunningsaanvragen opgemaakt.

Dit project zal in eerste fase 100 zeugen huisvesten waarbij de biggen op het eigen bedrijf worden afgemest. Op termijn wenst men over te schakelen naar een open bedrijf met 500 zeugen of een situatie daar ergens tussenin, afhankelijk van de mogelijkheden tot samenwerking met andere varkenshouders die de overstap naar bio willen maken en biggen afkomstig van dit bedrijf afmesten.
BioVar.be wenst dit bedrijf op te starten om vanuit die expertise ook andere varkenshouders aan te zetten tot omschakeling. Bij de inrichting van de stallen werd verder gegaan dan het wettelijke minimum om aan het ‘biolabel’ te voldoen en op vlak van duurzaamheid werden ook bijkomende maatregelen genomen.

Open communicatie sluit perfect aan bij de visie van BioVar.be. Vandaar werd een zichtgang voorzien die aansluit op een wandelpad gelegen langs de perceelsgrens van het bedrijf. Op die manier kunnen mensen van zowel binnen de sector als van daarbuiten het bedrijf permanent bezichtigen.   

  • Vierschaar 4
  • 8531 Bavikhove
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar