Nieuws

AFWIJKING FOSFAATBEMESTINGSNORMEN

Op woensdag 10 juni 2015 werd het voorstel van decreet dat uitvoering geeft aan het vijfde mestactieprogramma (MAP 5) goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Om de verdere uitmijning van het plantbeschikbaar fosfaat van de Vlaamse landbouwgronden te verwezenlijken, worden de bemestingsnormen voor fosfaat afhankelijk van de hoeveelheid plantbeschikbaar fosfaat in de bodem. De percelen zullen vanaf heden worden ingedeeld in 4 klassen (I, II, III of IV). De bemestingsnorm is afhankelijk van de hoofdteelt en de klasse. Voor 2015 en 2016 is klasse III de referentieklasse. Vanaf 2017 zal klasse IV de referentieklasse zijn.

De bemestingsnormen per teelt en per klasse vindt u hier terug. 

U kan een afwijking aanvraag van de fosfaatreferentieklasse. Hoe u dit kan doen en onder welke voorwaarden vindt u eveneens hier terug of neem contact met ons op. 

OPENDEURDAG ZEUGENSTAL FAMILIE JEF EN BERT VANDEN ABEELE - ANN BOONE

OPENDEURDAG ZEUGENSTAL FAMILIE JEF EN BERT VANDEN ABEELE - ANN BOONE

De familie Jef en Bert Vanden Abeele - Ann Boone heet u van harte welkom op de opendeurdag van hun nieuw subfokbedrijf voor Dan-Avl-genetica op zaterdag 20 juni 2015 van 13u30 tot 18u.

- Nieuwbouw zeugenstal
- Biggenbaterij met weger/menger
- Nursery met Paneltim® panelen
- Multi-fase voedering in drachtstal

Hun bedrijf is gelegen in de Poelkapellestraat 81 te Langemark. 
Parking: Eekhoutmolenstraat 14, Langemark (volg de pijlen)

Creafarm stond voor dit project in voor het verkrijgen van de milieuvergunning.

RAMPENSCHADEDOSSIER - PINKSTERSTORM 2014

Naar aanleiding van de publicatie van de Koninklijke besluiten in het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2015, wordt onder andere de overvloedige regenval en de hagel van 7, 8 en 9 juni 2014 ('Pinksterstorm 2014') officieel erkend. Indien u schade geleden heeft en een aanvraag tot financiële tussenkomst wenst in te dienen bij het rampenfonds dan is de uiterste indieningsdatum van een rampenschadedossier 30 september 2015.

U kan bij ons terecht voor de opmaak en begeleiding van een dergelijk rampenschadedossier.
Neem gerust contact met ons op voor meer info en advies.

PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF

PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF

Aan de Programmatische Aanpak Stikstof wordt door de Vlaamse Overheid samen met de sectororganisaties gewerkt om de stikstofneerslag afkomstig van landbouw, verkeer en industrie in de volgende jaren stapsgewijs te verminderen. Anderzijds worden tegelijkertijd ook SBZ beheermaatregelen genomen om het negatieve effect van teveel stikstof tegen te gaan.  

De invloed van de stikstofneerslag op de Europese natuurdoelen in de speciale beschermingszones (Natura 2000-gebieden) zal bepalen als een hervergunning of uitbreiding van een exploitatie nog mogelijk is. Lees meer...

OPVOLGING LUCHTWASSERS

OPVOLGING LUCHTWASSERS

Heeft u op uw bedrijf gekozen voor een luchtwasser? Dan is er een continue opvolging vereist van dit systeem, niet alleen technisch maar ook administratief dienen een heel aantal zaken opgevolgd en bijgehouden te worden om te voldoen aan de milieuwetgeving. Lees meer ...

  • Vierschaar 4
  • 8531 Bavikhove
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar