Nieuws

SCHADE DOOR LANGDURIGE DROOGTE?

Gezien de langdurige periode van droogte is er een risico op schade aan bepaalde teelten. Voor teelten die op korte termijn geoogst zullen worden is het daarom van groot belang dat de opgelopen schade aangetoond kan worden. Lees meer...

 

RAMPENSCHADEDOSSIERS 7,8 en 9 JUNI 2014

Naar aanleiding van de publicatie van het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad op 7 september 2016, worden volgende gemeenten toegevoegd aan het KB van 7/05/2015 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 7, 8 en 9 juni 2014, als algemene ramp wordt beschouwd.
Voor de Provincie West-Vlaanderen: Kortemark, Lichtervelde, Vleteren en Wingene.
Voor de Provincie Oost-Vlaanderen: Knesselare. Lees meer...

WATEROVERLAST 30 MEI 2016

WATEROVERLAST 30 MEI 2016

Op verschillende plaatsen in ons land waren op 30 mei 2016 hevige regenbuien, dat bracht heel veel wateroverlast met zich mee. Verschillende gemeenten kondigden het gemeentelijk rampenplan af.
Het is dus niet onwaarschijnlijk dat dit regenweer misschien later zal erkend worden als ramp. 
Lees meer...

VRIJSTELLING KILOMETERHEFFING

Op 1 april 2016 gaat de kilometerheffing voor vrachtwagens van start in ons land en verdwijnt het eurovignet. Voor landbouwvoertuigen bestaat de mogelijkheid  om een vrijstelling aan te vragen en dit dient te gebeuren vóór 1 april 2016. 

MESTBANK- EN VMM AANGIFTE

Vergeet niet de mestbank- en VMM aangifte tijdig in te dienen met betrekking tot het productiejaar 2015!

Deze moeten vóór 16 maart 2016 ingediend worden bij de betreffende overheidsdiensten.
De VMM aangifte moet vanaf dit jaar ook digitaal ingediend worden en hiervoor werd u op 18 januari 2016 een toegangscode toegestuurd. 

U kan hier met ons contact opnemen om u bij te staan bij het invullen van de aangiftes.

FAST FEED FROM EUROPE

Creafarm is één van de erkende adviesdiensten voor het Fast Feed From Europe project. Een tijdje terug werd beslist om 500.000 euro Europese middelen te besteden aan kwetsbare veebedrijven met liquiditeitsproblemen.
Vanaf 8 december kunnen Vlaamse varkens- en rundveehouders online een adviesvoucher ter waarde van 1.000 euro aanvragen. 

AFWIJKING FOSFAATBEMESTINGSNORMEN

Op woensdag 10 juni 2015 werd het voorstel van decreet dat uitvoering geeft aan het vijfde mestactieprogramma (MAP 5) goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Om de verdere uitmijning van het plantbeschikbaar fosfaat van de Vlaamse landbouwgronden te verwezenlijken, worden de bemestingsnormen voor fosfaat afhankelijk van de hoeveelheid plantbeschikbaar fosfaat in de bodem. De percelen zullen vanaf heden worden ingedeeld in 4 klassen (I, II, III of IV). De bemestingsnorm is afhankelijk van de hoofdteelt en de klasse. Voor 2015 en 2016 is klasse III de referentieklasse. Vanaf 2017 zal klasse IV de referentieklasse zijn.

De bemestingsnormen per teelt en per klasse vindt u hier terug. 

U kan een afwijking aanvraag van de fosfaatreferentieklasse. Hoe u dit kan doen en onder welke voorwaarden vindt u eveneens hier terug of neem contact met ons op. 

  • Vierschaar 4
  • 8531 Bavikhove
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar