Nieuws

KUNSTMESTREGISTER 2021

Vanaf 15 april 2021 bent u verplicht het digitaal kunstmestregister op het Mestbankloket bij te houden, als u kunstmest verhandelt of gebruikt.

De basisregel is dat u uw verhandeling en uw gebruik van kunstmest uiterlijk de 7de dag na de feiten dient te registreren op het mestbankloket in de betreffende registers (verhandelingsregister / gebruiksregister). Voor 2021 is er een overgangsregel voorzien en een inhaalbeweging voor de periode van 1 januari tem 15 april 2021. 

Lees hier verder voor meer info of neem contact met ons op. 

PROJECT NIEUWE ZEUGENSTAL HOOGLEDE

PROJECT NIEUWE ZEUGENSTAL HOOGLEDE

Op het varkensbedrijf van Wim Desmedt te Hooglede is de bouw van een nieuwe zeugenstal in eindfase. Creafarm zorgde voor de conceptontwikkeling van de stal, begeleiding van het MER en de opmaak van de omgevingsaanvraag.

Ons team wenst familie Desmedt veel succes toe en wil hen bedanken voor het vertrouwen.

PROJECT NIEUWE MELKVEESTAL ALVERINGEM

PROJECT NIEUWE MELKVEESTAL ALVERINGEM

De nieuwe melkveestal van Geert Capoen in Alveringem werd in gebruik genomen. Creafarm heeft voor dit project de omgevingsvergunningsaanvraag opgemaakt. 

Het team van Creafarm wenst de familie Capoen veel succes toe en wil hen bedanken voor het vertrouwen!

CREAFARM INFORMEERT - MESTKEUZE 2020 - DEROGATIE 2020

CREAFARM INFORMEERT - MESTKEUZE 2020 - DEROGATIE 2020

MESTKEUZE 2020
Het is belangrijk dat u voor alle mestsoorten, die op uw bedrijf geproduceerd worden, een keuze maakt tussen FORFAIT of ANALYSE. Dit dient te gebeuren tegen uiterlijk 15 februari 2020.


DEROGATIE 2020
Derogatie dient jaarlijks aangevraagd te worden bij de Mestbank met uiterste aanvraagdatum tot 15/02/2020.

Vragen hieromtrent? Neem gerust contact op met uw Creafarm-adviseur of via onze contactpagina

CREAFARM INFORMEERT - MAP6

CREAFARM INFORMEERT - MAP6

Eind juni 2019 organiseerden we twee infosessies in kader van de wijzigingen naar aanleiding van MAP6.

Indien u nog meer info wenst omtrent MAP6 kan u hiervoor met ons contact opnemen.

OPPOMPVERBOD OOST- EN WEST-VLAANDEREN

OPPOMPVERBOD OOST- EN WEST-VLAANDEREN

Net als vorig jaar is het al maanden kurkdroog in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en wordt het watertekort stilaan zeer nijpend. Daarom werd zowel in de provincie Oost- als West-Vlaanderen beslist tot een algemeen captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen voor alle toepassingen. De maatregel geldt voor onbepaalde duur. 

Minister Schauvliege heeft de procedure opgestart om na te gaan als de droogte erkend kan worden als een landbouwramp. 

NIEUWE BBT'S VOOR INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

Op 21 februari 2017 werden de BBT-conclusies voor de intensieve veehouderij goedgekeurd. De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP) van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid zal een evaluatie uitvoeren van de milieuvoorwaarden van de lopende vergunningen van de betrokken bedrijven in het kader van de publicatie van deze BBT-conclusies.

Omdat deze gewijzigde BBT-conclusies toch een grote impact kunnen hebben op uw bedrijfsvoering organiseert de afdeling GOP voor de betrokken landbouwers twee infomomenten waar zal worden toegelicht wat deze BBT-conclusies en de omzetting ervan in Vlaamse wetgeving precies inhouden. 

  • Vierschaar 4
  • 8531 Bavikhove
  • België

LANDBOUW & PARTICULIER

056 72 28 14
info@creafarm.be

KMO

056 72 28 13
kmo@creafarm.be

Op de hoogte blijven?

Wij versturen twee nieuwsbrieven per jaar